పూజ్య శ్రీ అప్పాజీ వారి ది వ్య చరణ సన్నిధికి గురు పూ ర్ణిమ సమర్పణ….

అధునాతన భారతజాతి ధార్మికతకు మహనీయులెందరో వారివారి విధానంలో ఊపిరులూదారు .మహితాత్ములెందరో కృషి చేశారు .అట్టి అద్భుత పరంపరలో ఈ నాటి ప్రత్యక్ష దత్తావతార మూర్తి శ్రీ శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ ఒక చిత్ర వర్ణ తేజోమండల దుర్దర్శ రూపంతో మనకు దర్శన మిస్తునారు .స్వరాల ఆరోహణ ,అవరోహణ ల ఆవృతం పూర్తి అయితే రాగం పరిపూర్ణ రాగ మవుతుంది .కేంద్ర బిందువునుంచి బయలు దేరిన జ్యాఖండం 360digreelu పూర్తిగా తిరిగితే అది పరిపూర్ణ ఆవృత్తం అవుతుంది . వృత్తమే పరిపూర్ణం .వృత్తం ఎంత పెద్దదైనా కేంద్రం మాత్రం బిందువే .ఈ సృష్టి లోని మానవ కోటిలో వైవిధ్యం ఎంత అనంతంగా కనిపించినా, ఆ వైవిధ్య మంతా శ్రీ స్వామీజీ ప్రభోదించే విభిన్న మార్గాల పరిధులను దాటిపోయే సావకాశం లేదు .అందుకే ‘ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ ‘ ఈనాటి ‘ పరిపూర్ణ జగద్గురువు ‘– శ్రీ కుప్పా కృష్ణమూర్తి గారి సాహిత్యం ఆధారంగా .( గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలతో ).

జయ గురు దత్త

Permanent link to this article: https://puttugam.com/%e0%b0%aa%e0%b1%82%e0%b0%9c%e0%b1%8d%e0%b0%af-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%85%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b1%80-%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%a6/

27 comments

Skip to comment form

  • Mukund Mohan on July 16, 2013 at 5:51 pm

  Jaya Guru Datta Appaji _/\_!!

  • Swarna laths kodeboyina on July 16, 2013 at 6:08 pm

  Jayagurudatta srigurudatta appaji naguroradhikham naguroradhikham shivashasanathaha shivashasanathaha

  • Bala Aati on July 16, 2013 at 6:27 pm

  Awesome !! The bindu and the circle concept is true to the fullest. For that matter, any universal concept holds good and apt for pujya gurudeva. Picture is superb.

 1. om namo hanumate namah

  • bharati.p on July 17, 2013 at 2:19 am

  sachidanada gurubhyo namah.gurur brahma,gurur Vishnu,gurur devo maheswara,gurur saksht parabramha tasmai sree guru devo namah.

  • A.sandeep on July 17, 2013 at 3:27 am

  JAYA GURU DATTA! Shathakoti Shastanga Namaskaras to lotus feet of Parama Pujya Sri Sri Sri Ganapathy Sachidananda Swamiji. SRI GURU DATTA.

  • padmamadala on July 17, 2013 at 4:41 am

  Jaya Guru Datta! Sri Guru Datta! Om Namo Hanumathe Namaha!
  My Humble Pranamams to SADGURU’s LOTUS FEET
  Om Sri Sadgurubhyo Namaha!

  • Phani Bhushan Attaluri on July 17, 2013 at 6:49 am

  Humble Prostrations to Parama Pujya Jagadguru Appaji! Immensely thankful to Him for continuing to be the guiding light, Caring Patriach/Matriach, Silent Teacher and every superlative adjective that we can attempt.. Bowing down to Him for His everflowing love and care…
  -Phani

 2. Jgd I am fortunate to be in His Time,Offering my Pranaams to His Divine Feet.

  • Priyanka jayasankar on July 17, 2013 at 8:28 am

  Description of our pujya Gurudev in most apt words…as a matter of fact no proper words to describe our dearest Appaji…..JGD.

  • Radha on July 17, 2013 at 11:00 am

  Jaya Guru Datta.

  • gunda lalithakumari on July 17, 2013 at 11:20 am

  Jaya Guru Datta Sadgurudeva

 3. JAYA JAYA JAYA JAYEE BHAVAA!! JAYA JAYA JAYA VIJAYEE BHAVA!!! SRI GANAPATHI SACHIDANANDA SADGURU DEVO VIJAYEE BHAVVA!!! TRIJAGATHGURO VIJAYEE BHAVA!!! JAYA SRI JAYALAKHMI MATA PRASADITA TRIJAGATHGURO JAYEE BHAVA!!!

 4. VANDE VANDE SRI JAYA GURU DEVO JAYEE BHAVA!!! (contd to pre. comment)

  • vani on July 17, 2013 at 11:55 am

  jayagurudatta appaji

 5. Jaya Guru Datta Appaji ! Thank you so much Sri Kuppa Krishna Murthy Garu for the wonderful Guru Purnima Submission ! We are indeed fortunate to be in the divine association of Paripurna Jagadguru. Infact this is not an ordinary Avatara. The Avatara is an amalgamation of loads and heaps of virtues , Stunning And glowing eyes, mesmerizing smile , soothing and healing Music , a great combination of warmth and compassion and above all , Scientific and Technological approach of Pujya Sri Swamiji are all characteristics of a great incarnation which is beyond comparison and comprehension. Sadguru principle is beyond expression. Our sincere and humble Pranams to the lotus feet of Pujya Sri Appaji !!!!

 6. Jai Guru Datta! Shivaya Gurave Namah! Sri Ganapathi Sachidananda Sadgurubhyonnamah!

  • vasanth kumar vydyula on July 17, 2013 at 12:25 pm

  jayagurudatta

  • usha on July 17, 2013 at 5:28 pm

  Jaya Guru Datta Appaji…

  • GSSV Suresh on July 18, 2013 at 12:27 am

  Jaya Gurudatta – Sri Gurudatta – Om Hanumathe Namaha.

  • G N SUresh Kumar on July 18, 2013 at 5:34 am

  Jaya Guru data – Appaji – Happy Guru poornima

  • Madhavi Katta on July 19, 2013 at 7:00 am

  Jaya Guru Datta! Sri Guru Datta!
  My Humble Pranamams to SADGURU LOTUS FEET.
  Om Namo Hanumate Namah.

  • Praveena on July 19, 2013 at 8:15 am

  Jaya Guru Datta

  • LavanyaAnand on July 20, 2013 at 11:04 pm

  Jai guru datta Appaji

  • Kalyani on July 24, 2013 at 3:22 am

  Remembering Appaji Speech of Chicago. The words said there are depicted in this photo. JGD

  • srujana on July 24, 2013 at 11:52 am

  jaya guru datta appaji..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.